• TARİHİ SÜREÇ

MİMARİ ÖZELLİKLER

Mısır Çarşısı “Çifte Çarşı” olma özelliği ile iki çarşının birleşiminden oluşan, Osmanlı klasik üslubunda yapılmış bir arastadır. Mısır Çarşısı, Osmanlı Klasik üslubunda birbirini izleyen taş ve tuğla sıraları ile ‘’L’’ plan şemasında inşa edilmiştir. ‘’L’’ plan şemasını vererek birleşen bu iki çarşının doğu – batı doğrultusun da uzanan kolu daha uzundur. Uzun ve kısa kenarın birleştiği noktada, çapraz tonoz ile örtülmüş dua meydanı yer almaktadır. Tonozu taşıyan kemerler duvarlara oturtturmamış, onun yerine taşıyıcı ayaklar kullanılmıştır. Bu ayaklardan güneydoğudakinin yanında bir tellal köşkü bulunmaktadır.

Mısır Çarşısı’nın ana girişleri iki büyük kolun uçlarındaki girişlerdir. Bu iki büyük kolun uçlarındaki girişler altı revaklı, iki katlı yapılardır. Ayrıca çarşının Tahmis Sokağı’na açılan kapısı da revaklı ve iki katlıdır. Bu ana giriş kapısından başka diğer iki giriş ise, karşılıklı olmak üzere Makulyan Han’ın arasında uzanan kolun ortaya yakın bir bölümündedir. 

Mısır Çarşısı’nın toplam dördü büyük ikisi küçük olmak üzere altı adet kapısı bulunmaktadır. Çarşının “L” plan şemasına göre iki kolunun başlarındaki revakların üstünde odalar yer almaktadır. Üstleri kubbe ile örtülü olan bu odalara çarşının içindeki merdivenlerle çıkılmaktadır. 

Mısır Çarşısı’nın uzun kolunda 23’erden karşılıklı 46, kısa kolunda ise 18’erden karşılıklı 36 adet eyvan ve dükkan yer almaktadır. İki kolun birbiri ile birleştiği bölümde ise 6 eyvan ve hücre bulunmaktadır. Bu bağlamda Mısır Çarşısı’nın içerisinde 88 adet eyvan ve dükkan yer almaktadır. Çarşı’nın Tahmis Sokağı’na bakan bölümünde ise 18 dükkan görülmektedir. Çarşı’nın içinde yer alan dükkanlar özgünde bodrum üzerine zemin kattan oluştuğu düşünülmektedir. Çarşıda dükkan olarak kullanılan kısımlar zemin katlardır. Özgünde bir ayırıcı ile bölünen zemin katın kemerli girişi ve dükkan kısmı onarım sırasında kaldırılmış, bu bağlamda koridor ile dükkan bağlantısı açık ünite şekline getirilmiştir. Dükkanların girişinde yer alan dikdörtgen bir mekandan sonra kemer ile bağlantı sağlanan daha büyük dikdörtgen bir mekana geçilmektedir. Özgünde ana dükkan olarak öndeki dikdörtgen alanın kullanıldığı düşünülürken, kemerli açıklık aslında bir kapı ile arkadaki diğer dikdörtgen mekana bağlantıyı sağlamaktaydı. Dükkanın fonksiyonuna göre raflar, kabinler ve sergi mekanları ilekaplı bu alanlarda, günümüzde belli bir tipoloji söz konusu değildir. Her hücrede bir tepe penceresi yer aldığı gibi çarşının koridorunda da hücrelerin kubbelerine bakan aydınlatma pencereleri bulunmaktadır. 

Zemin kattaki merdivenlerle inilen bodrum kat, günümüzde çoğunlukla depo olarak kullanılmaktadır. Bazı dükkanlarda malların sergilendiği alış-veriş mekanları olarak kullanılanları da mevcuttur. Ancak genelde bu katların planları ile oynanmıştır. Muhdes ayırıcılar ile bölünen bu kısımlara mutfak ve wc fonksiyonu verilmiştir. 

Zemin kat üzerinde oluşturulan birinci katlar genelde iki kısımdan oluşmaktadır. Bu çarşıya bakan büyük kemerin tonoz örtülü kısmı ile ana kubbenin bulunduğu yaklaşık olarak kare diyebileceğimiz mekanlardır. Asma tavan ile oluşturulan bu mekanlar genelde ofis olarak kullanılmaktadır. Bu mekanların çarşının dışına bakan bir pencereleri bulunmaktadır. Bazı dükkanlarda bu asma katın da bir asma katı olduğu görülmüştür. 

Mısır Çarşısı - Hizmet Saatleri

Açılış: 08.00 Kapanış: 19:30
Kapalı Günler: 29 Ekim ve tüm dini bayramlarda kapalıdır.