• TARİHİ SÜREÇ

KAYNAKÇA

» AMICIS, Edmondo de, İstanbul (1874), Çev. Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Kültür Bakanlığı Yayınları:320, Baylan Matbaası, Ankara, 1981

» Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, (Onüçüncü Asrı Hicride İstanbul Hayatı, 1922) Bir Zamanlar İstanbul, Haz. Niyazi Ahmet Banoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser 11.

» BAYTOP Turhan, ‘’Mısır Çarşısı’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayınları, İstanbul, 1994, s. 449-450.

» CEZAR Mustafa, Osmanlı Başkenti İstanbul, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2002.

» ………………… , Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1985.

» GURLITT, Cornelius, İstanbul’un Mimari Sanatı, Architecture of Constantinople die Baukunst Konstantinopels, Çev: Rezan Kızıltan, Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 1999, s. 52-53

» HASOL Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğüst Konstantinopels, Çev: Rezan Kızıltan, Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 1999, s. 52-53

» HASOL Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1995.

» KAYRA Cahit, İstanbul Mekanlar ve Zamanlar, Ak Yayınları, İstanbul, 1990

» KÖMÜRCİYAN Eremya Çelebi, İstanbul Tarihi XVII. Asırda İstanbul, Çev. Hrand D. Andreasyan, Yay. Hiz. Kevork PAMUKCİYAN, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1998.

» KUBAN Doğan, İstanbul Bir Kent Tarihi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996.

» KÜÇÜKKÖMÜRCÜ Burcu, Geleneksel Türk Osmanlı Çarşı Yapıları ve Günümüz Alışveriş Merkezleri Üzerine Bir İnceleme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim dalı, Mimari Tasarım Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005.

» Osmanlı Tarihi Deyimler Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, Cilt 1.

» OZKAN Alev, Eminönü Hanlar Bölgesinin Cumhuriyet’ten Günümüze İzlenen Değişimi ve Yeniden Değerlendirilmesinde Öncelikli Bölgenin Saptanması, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004, s. 12.

» TAYLOR Jane, İmparatorların Başkenti İstanbul, Gezginler İçin İznik-Bursa-Edirne Rehberi ile Birlikte, Çev. İnci Türkoğlu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 200.

» ÜLGEN Ali Saim, Yeni Camii, Vakıflar Dergisi ll’den ayrı basım, Ankara, 1942, s. 390-391

»  0834KRM05 Nolu Proje  Aralık 2008

Mısır Çarşısı - Hizmet Saatleri

Açılış: 08.00 Kapanış: 19:30
Kapalı Günler: 29 Ekim ve tüm dini bayramlarda kapalıdır.